Skip to content
Serviceavtal
  • Ett Serviceavtal med SVEMA är en försäkring om trygg drift och bra ekonomi.
  • Med ett regelbundet underhåll minimeras risken för dyrbara fel och driftstopp.
  • Du kan lättare budgetera för framtida underhåll och investeringar.
  • Du slipper produktionsstörningar och skapar en bättre arbetssituation för dina anställda.
  • Du förlänger avsevärt livslängden på köksmaskinerna.
  • Du bestämmer hur underhållskostnaderna skall redovisas.
  • När du tecknar ett serviceavtal gör vi en statusbedömning som tar hänsyn till flera kriterier, både tekniska, ekonomiska och miljömässiga.
  • Vid besiktning uppdateras statusbedömningen, vid varje tillfälle får du ett protokoll.
  • Vi gör kontinuerliga säkerhetskontroller.
  • Vi rekommenderar åtgärder som minskar risken för haveri.
Service