Skip to content
Leasing till företag – från 24 till 60 månader

Vi samarbetar med Wasa Kredit när det gäller Leasing. Leasing är en form av långtidshyra, där Wasa Kredit äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Vad kan leasas?

Lös egendom kan i de flesta fall leasas. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning.

Tiden styr månadskostnaden

Månadskostnaden kan du själv påverka. Dels genom att bestämma restvärdet, dels genom att välja hyrestidens länd. Högre restvärde och lång hyrestid ger lägre månadskostnad. Och Tvärtom.

Restvärden och marknadsvärde

Leasingen läggs upp så att objektets restvärde motsvarar marknadsvärdet. För att minska glappet kan en förhöjd första leasingavgift läggas in. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

Leasing är fördelaktigt
  • Företaget binder inte upp sitt kapital.
  • Företaget tär inte på bankmässiga säkerheter.
  • Företaget behåller sin likviditet och sitt bankutrymme intakt.
  • Företagets rörelsekapital kan användas där det behövs bättre.
  • Leasingen påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Företaget blir handlingskraftiga och kan snabbare möta sina kunders och nya kunders behov.
  • Företaget får hanterbara kostnader som är lätta att budgetera.
  • Hela hyran är avdragsgill, dvs den dras som en kostnad.
  • Företaget kan dra nytta av maskinen när han behöver det, inter först när han kan betala det.
  • Sedvanlig kreditprövning sker av Wasa Kredit. Wasa Kredit lämnar besked mycket snabbt.
Uthyrning till företag
Vad är hyra?

Ett hyresavtal upprättas genom att uthyraren köper utrustningen av leverantören och sedan hyr ut utrustningen till hyrestagaren. Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Med ett hyresavtal får hyrestagaren möjlighet till byte av utrustningen alternativt komplettering under pågående hyrestid. Ju längre avtalet löpt, desto större utrymme för uppgradering.

Vad kan hyras?

Lös egendom kan i de allra flesta fall hyras. Med lös egendom menas att den inte ingår i en fastighet eller som del i en annan utrustning. Vanligt förekommande hyresobjekt är kaffemaskiner, vattenmaskiner och övriga kontorsmaskiner såsom kopieringsmaskiner mm.

Varför hyra?

Hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra binder inte företaget sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Hyran är skattemässigt avdragsgill, dvs den dras som en kostnad. Hyran är normalt lika stor under hela avtalstiden, den är därmed lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.

Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden